ritueel 

begeleiding

Ontwikkel een ontvangende houding van vrijheid, levensmoed en -vreugde

Rituelen zijn handelingen en woorden die betekenis geven aan een bijzonder moment voor één mens, een paar of een grotere groep van mensen. Vaak betreft het levensloopmomenten van vreugde of verdriet. Zoals geboorte, verjaardag, overgang naar de middelbare school, trouwen, een huis inwijden, scheiding, levenseinde en afscheid bij begrafenis of crematie. Een goed ritueel verbindt mensen, geeft troost, vreugde, kracht, moed om samen door te gaan. De viering 4 mei is een nationaal ritueel van herinnering en hoop geven op ‘nooit weer’. 

Wij mensen kunnen niet leven zonder verbinding – met elkaar, met mensen op ons heen, met grote gebeurtenissen in de samenleving (bijv. 4 mei, of de MH17-ramp, of Kerstfeest), of met de natuur, God of de Grote Stroom van het Leven.

Soms is een ritueel in geestelijk of psychisch zin helend of belangrijk, om iets af te sluiten en een nieuwe start te kunnen maken.

Rituelen zetten ons stil en zorgen door woorden, muziek, beelden en handelingen die ons raken en ‘meenemen’, voor verbinding. Ik help u/jullie graag om zowel verdrietige als vreugdevolle momenten, samen vorm te geven en tot onvergetelijke gebeurtenissen te maken.

Ik denk intensief en creatief met u mee. We bespreken levensthema’s, inspiraties of herinneringen. Vervolgens geven we samen vorm aan het verloop van het ritueel. Samen zoeken we naar passende muziek, symbolen en handelingen die ontroeren en raken.
Het is fijn als familie, (klein)kinderen of goede vrienden een actieve rol bij het ritueel willen spelen. Maar, niet het vele is goed, maar het goed en zorgvuldig gekozene, is veel.
Ik geef indien gewenst leiding aan het ritueel, eventueel met een toespraak, en zorg ervoor dat het geheel een mooie viering/bijeenkomst wordt.

Bij een afscheidsviering werk ik nauw samen met de uitvaartondernemer die in eerste instantie alle organisatorische en praktische zaken rondom een uitvaart regelt. Ik zet mij vooral in voor de persoonlijke en emotionele inhoud. Ik kan door u zelf worden benaderd of door de uitvaartondernemer. 

Ook heb ik veel ervaring met de viering/ceremonie van een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum. We zoeken samen naar een samenvattend thema of symbool van jullie relatie. Van daaruit componeren we samen de viering die jullie verbindt en de vreugdevolle betrokkenheid van alle aanwezigen wekt.

Gesprekken ter voorbereiding en het ritueel (van vreugde of verdriet) kunnen op iedere gewenste locatie in Nederland plaatsvinden. Voor aankleding van de locatie of medewerking door derden (bijv. livemuziek, fotograaf, drukwerk en bloemen) kan ik desgewenst ook organisatorisch zorg dragen.