Levensloop en opleiding

Als tiener vond ik techniek heel interessant en eindigde ik cum laude mijn opleiding aan de HTS (werktuigbouw en bedrijfskunde). Daarmee werkte ik 6 jaar in leidinggevende functies in het bedrijfsleven. Maar vanaf mijn tienertijd was door popmuziek ook al mijn passie gewekt voor vrijheid en zelfontplooiing. Later werd ik geraakt door ballet en theater, en kreeg ik gevoel voor schoonheid en menselijk drama. Op mijn 30e besloot ik fulltime universitair theologie te gaan studeren om mijn meegekregen geloofsopvoeding te onderzoeken, en om anders dan in het bedrijfsleven, persoonlijker met mensen te kunnen werken. De studie betekende een bevrijding en een enorme verrijking van mijn denken en leven.

 

Ik meen: ieder mens heeft bewust of onbewust een levensfilosofie en zingeving, ook als je niet gelovig bent of totaal niet met deze dingen bezig bent. We zoeken immers allemaal (bewust of onbewust) naar houvast, verbinding, waardering, liefde en geluk.

Na mijn theologiestudie ben ik tot heden - 27 jaar - vrijzinnig predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Ik ben kritisch over de verstarring in de kerk.

De kerk dient zich in mijn ogen te vernieuwen tot Levensschool, open voor ieder mens. Met welk godsbeeld ook, ook al geloof je niets. Wezenlijk gaat het voor mij om mens-wording, gelukkig worden en samen iets bijdragen aan een leefbare wereld.

 

In mijn begeleiding van mensen kwam ik allerlei problematiek tegen: onvrijheid, gedoofde levensvreugde en niet-écht-weten wat liefde is. Ik ontdekte hoe moeilijk het voor mensen is, om te veranderen en (weer) tot MOOI LEVEN te komen. Ik studeerde aanvullend nog veel filosofie en psychologie.

Ik noem hier Carl Rogers en Martin Buber (‘genezing door ontmoeting’), Past Reality Integration (Ingeborg Bosch), systemisch werken (Hellinger), traumaverwerking (Levine, Van der Kolk), bioenergetica (Schellenbaum, Lowen).

         

Voor mij is wezenlijk (door gesprek) tot een diepgaande ontmoeting te komen, en daarmee bij onze Ziel, het ZELF. De wezenskern van wie we zijn. Met zowel onze (weggestopte) oude pijn, maar óók ons verlangen, onze herstelkrachten en liefde. Zonder de ziel te bereiken verandert er niets wezenlijks. Daarom is voor de meeste mensen coaching of therapie noodzakelijk om tot veranderstappen te komen. Om MOOI LEVEN (terug) te vinden!