Geestelijke Verzorging - ook thuis

Gesprek over waarden, levensvisie, zin van het leven, sterven en religie

Ieder mens heeft een inspirerend en zingevend verhaal (= motivatie) nodig. Een verhaal geeft duiding en betekenis (waarde) aan de wereld en de dingen die gebeuren. Ook als je niet meer religieus bent. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Een 'groter verhaal' waarbinnen jij je kunt identificeren - of een kleiner persoonlijk 'verhaal' dat jou zin, kracht, troost en vreugde biedt, een doel om voor te leven. Waar kom jij ’s morgens voor je bed uit? Bij een persoonlijke crisis of in je omgeving, wanneer je met pensioen gaat of bij naderend sterven kan de levensvraag voelbaar worden: waar doe ik het allemaal / leef ik nu eigenlijk voor?! 

Een ‘zingevend verhaal’ bestaat bij veel mensen (onbewust) uit een verzameling van verschillende elementen. Ik denk aan overgenomen ideeën van de opvoeding door je ouders (bijv. religieus geloof) je opleiding, boeken en films die indruk hebben gemaakt (bijv. Lion King, As it is in Heaven), elementen uit filosofie of religie, politieke ideeën, inspirerende mensen die je bent tegen gekomen enz..

 

We leven in wat genoemd wordt ‘de postmoderne tijd’. Binnen de samenleving is er geen algemeen gedeeld ‘groter verhaal’ meer. Levensbeschouwing en zingeving zijn een individuele opgave geworden. Zolang het leven lekker loopt is dit meestal geen probleem. Maar ‘shit happens’ … Ongeluk, pech, ziekte, tegenslag en dood komen vroeg of laat op ieders weg, en hoe ga je daar mee om? Dit vraagt geestelijke en psychische weerbaarheid.  En die put een mens – naast hopelijk liefdevolle steun van anderen – allereerst uit een oeroverlevingsdrang. Maar voor gelukkig leven is een innerlijke bron (ZELF) van wilskracht, waarden, inspiraties en liefde nodig. Stroomt uw/jouw bron helder en levenslustig zonder verstrikking of verstopping vanuit het verleden ?

 

Een zingevend verhaal over waarden en ‘helden’ (inspirerende personages) of een geloof helpt je keuzes maken. Zonder zo’n verhaal is de werkelijkheid een doolhof zonder uitgang. Ik help je wegwijzers vinden naar (nieuw) geluk, nieuwe liefde en vreugde, of goed/dankbaar sterven – zodat je (weer) kunt zeggen: Ik heb een mooi leven (gehad).

Gesprekken kunnen op ieder(e) adres of locatie in Nederland plaatsvinden, dus ook bij u thuis.